Olika konfigurationer av server

Att arbeta med Stelvio i nätverk innebär att flera användare kan arbeta med samma register samtidigt, till exempel registrering av order. Programmet förhindrar att samma kund eller artikel ändras samtidigt av flera användare. Ändras informationen om till exempel en artikel i programmet av en användare, kan andra användare enkelt uppdatera skärmbilden så att aktuell information om artikeln visas.

Stelvio har en behörighetskontroll som kontrollerar vilka delar av programmet varje användare har behörighet att arbeta med. Behörigheten kan du välja på företagsnivå för olika användare. Dessutom är detta kompletterat med lösenord.

Stelvio fungerar i TCP/IP nätverk

Klient baserad server

Med denna lösning behöver du inte avsätta en maskin som server, utan en arbets maskin delar ut data till anslutna klienter

Kostnads effektiv lösning för det lilla företaget, då ingen extra maskin behövs som server

Fristående server

Med denna lösning behöver du avsätta en maskin som server som delar ut data till anslutna klienter.

Prestanda effektiv lösning för det större företaget.


Cognitive Technology ABepost@ct.se