Cognitive Sekretesspolicy & Integritetspolicy

Cognitive Technology AB, Reslöv Valhalla, 27142 MARIEHOLM

epost@ct.se

Vi gör allt vi kan för att skydda dina uppgifter från obehöriga och värna om din integritet.

All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679).

Denna integritetspolicy redogör för vilka typer av personuppgifter som Cognitive Technology AB kan komma att behandla, för vilka ändamål samt behandlingstid.

Vi redogör även för hur du som registrerad kan utöva dina rättigheter.

Personuppgiftsansvarig

Cognitive Technology AB är personuppgiftsansvarig enligt den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679) för den behandling av personuppgifter som sker inom organisationen.

Som personuppgiftsansvarig har Cognitive Technology AB ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt.

Tillämpningsområde

Denna integritetspolicy gäller för den personuppgiftsbehandling som sker:

 • vid nyttjande av någon av Cognitive Technology AB:s demoversioner, program, applikationer och/eller tjänster.
 • i samband med att användare besöker våra domäner ct.se, eventuella test-webbplatser samt våra kanaler på sociala medier.
 • för leverantörer vid inköp och administration.
 • Personuppgifter som behandlas

  Vårt främsta syfte med att behandla dina personuppgifter är för att Cognitive Technology AB ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som kund eller leverantör. Vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill prova våra demoversioner eller bli kontaktad av Cognitive Technology AB.

  Personuppgifter åsyftar alla uppgifter som går att hänföra till dig som fysisk person. Cognitive Technology AB kan komma att behandla följande av dina uppgifter:

 • Kontaktinformation såsom namn, adress, telefon, e-post
 • Övrig information som Cognitive Technology AB mottar från dig
 • Vi behandlar inte känsliga personuppgifter förutsatt det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.

  Hur används personuppgifter inom direktmarknadsföring?

  Cognitive Technology AB använder direktmarknadsföring för att ge relevanta förslag och erbjudanden för dig som användare av någon av Cognitive:s produkter.

  Vi använder också direktmarknadsföring för att ge dig information om när större nyheter inom dina produktområden finns tillgängliga.

  Källa för personuppgifter

  De personuppgifter som behandlas för ändamålet 'aktivitet på ct.se' (se nedan) inhämtas från tredjepartsanalys från Google Inc.

  Övriga personuppgifter som Cognitive Technology AB behandlar inhämtas från den registrerade.

  Ändamålen med behandlingen och laglig grund

  Cognitive Technology AB behandlar personuppgifter för följande ändamål. Den rättsliga grunden anges inom []:

 • Tillhandahålla produkt eller tjänst via någon av våra kanaler/kundreskontra [Avtal]
 • Test av produkt/tjänst (demo) [Intresseavvägning] Kund/Leverantörsreskontra [Avtal, Rättslig förpliktelse] Kundärenden/Support [Avtal]
 • Tillhandahålla våra produkter och tjänster i enlighet med tillämpliga villkor (Fullgöra avtal)
 • Administration av affärsrelation med kund och leverantör (Fullgöra avtal)
 • Bokföringsändamål för kund och leverantör (Rättslig förpliktelse)
 • Kunna uppfylla garantiåttaganden för kund (Fullgöra avtal)
 • Möjliggöra support av produkt och tjänst för kund (Fullgöra avtal)
 • Licenskontroll av Cognitive Technology ABs mjukvara (Berättigat intresse)
 • Möjliggöra uppföljning av prospekts samt demokunder (Berättigat intresse)
 • Marknadsföring av Cognitive Technology ABs varor och tjänster. (Samtycke+Berättigat intresse)
 • Information om våra varor och tjänster (Berättigat intresse)
 • För att utveckla och förbättra våra tjänster (Berättigat intresse)
 • För att köpa produkt och tjänst från leverantör (Fullgöra avtal)
 • Följa aktivitet på ct.se för att utvärdera och förbättra användarupplevelsen (Berättigat intresse)
 • Behandlingstid

  Behandlingstiden för dina personuppgifter varierar beroende på vilken typ av behandling som avses, syftet med behandlingen och kategorin behandlingen tillhör.

 • I de fall då den registrerade (Kund, Prospekt eller Demokund) har samtyckt till e-postutskick kommer e-postadressen att lagras tills dess att den registrerade genomför en avanmälan.
 • Personuppgifter nödvändiga för bokföringsändamål (Kund och Leverantör) lagras i minst 7 år.
 • Personuppgifter nödvändiga för administration av kundrelation samt tillhandahållande av våra produkter och tjänster lagras i 36 månader efter det att det aktiva kundförhållandet upphört. Det aktiva kundförhållandet kan upphöra på två olika sätt: aktiv uppsägning från kund, alternativt förfluten tidsperiod efter senaste aktivitet såsom support eller kontakt via mejl.
 • Personuppgifter för Demokund och Prospekt (Företag aktiebolag) lagras i 12 månader. Personuppgifter för Demokund (Företag enskild firma samt Privatperson) lagras i 6 månader. Alla lagringstider är från och med det datum då registreringen sker alternativt efter senaste aktivitet såsom kontakt via mejl.
 • Personuppgifter nödvändiga för administration av leverantörsrelation lagras i 36 månader efter det att det aktiva leverantörsförhållandet upphört. Det aktiva leverantörsförhållandet kan upphöra på två olika sätt: aktiv uppsägning av leverantör, alternativt förfluten tidsperiod efter senaste aktivitet såsom kontakt via mejl.
 • Personuppgifter som behandlas i syfte att mäta aktivitet och beteendemönster på ct.se lagras i 36 månader.
 • Behandlingstiden kan komma att förlängas i enskilda fall då det är motiverat.

  Överföring till tredjepart

  Cognitive Technology AB överför inte dina personuppgifter till tredjepart.

  Dina rättigheter

  Enligt dataskyddsförordningens bestämmelser äger du som registrerad rätten att tillgå information om vilka personuppgifter om dig som behandlas inom Cognitive Technology AB. För att få tillgång till denna informationen behöver du skicka in en signerad skriftlig begäran till den adress som du finner längst upp på denna sida. Du äger också rätten till att få behandlingen begränsad, invända mot behandlingen eller få dina uppgifter raderade. Du som registrerad har även rätt att få dina uppgifter flyttade till en annan aktör.

  Vi som personuppgiftsansvariga är skyldiga att endast behandla personuppgifter som är korrekta och relevanta utifrån ändamålet. Om du anser att en uppgift om dig är missvisande eller felaktig eller om du vill dra tillbaka ditt samtycke eller invända mot behandlingen kan du vända dig till kundtjänst med hjälp av den kontaktinformation du finner längst ner på denna sida.

  Om du skulle känna dig missnöjd med vår behandling av dina uppgifter kan du anmäla detta till Datainspektionen på datainspektionen@datainspektionen.se. Mer information finns på www.datainspektionen.se.